Welkom!

Herinnert u zich nog de boom waar u graag in klom in uw kindertijd? Of de slootjes waar u overheen sprong? Of de hut die u bouwde? De beestjes die u uit het water schepte? Veel kinderen die nu opgroeien zullen zulke herinneringen later niet hebben. Simpelweg omdat buitenspelen geen deel meer uitmaakt van hun dagelijks leven. Ookis het niet meer vanzelfsprekend dat ouders of leerkrachten hun kinderen mee naar buiten nemen.

De Gelder NME Advies adviseert scholen en NME-centra en andere (groene) organisaties over hoe kinderen van nu kunnen ontdekken wat de natuur voor hen betekent. Ook ontwikkelt De Gelder NME Advies nieuwe uitdagende NME-activiteiten. NME-activiteiten die kinderen zich zullen herinneren. Lees meer over onze visie en werkwijze via het menu.  Vragen? Neem gerust contact op.